Header image

Vitajte na stránkach Advokátskej kancelárie Lexpert.

V prvom rade nám dovoľte vysvetliť pojem Lexpert. Tento pojem pozostáva z dvoch slov, a to slova „lex“, ktoré v latinčine znamená zákon alebo zmluva a slova „expert“ teda odborník, znalec alebo špecialista. Pri voľnom výklade teda pojem Lexpert znamená právny expert – Váš právny expert.

Naša advokátska kancelária je expertom v oblasti práva a poskytuje svojim klientom vysokokvalifikované, precízne, invenčné a cenovo dostupné právne služby. Na požiadavky klienta sme schopní flexibilne reagovať a v prípade potreby je možné dohodnúť stretnutie i mimo sídla kancelárie a v ktoromkoľvek čase. Samozrejmosťou je diskrétnosť a ochrana poskytnutých údajov.

Vo vzťahu s klientom si zakladáme na vzájomnej dôvere. Tento vzťah je založený na profesionálnych znalostiach a mimoriadnej zodpovednosti advokáta, pri ktorom sa však zachováva značná autonómia klienta pri rozhodovaní o veci. Problém klienta zanalyzujeme, ponúkneme možnosti jeho riešenia a upozorníme na pozitívne a negatívne dôsledky výberu každej z alternatív. Na základe toho má klient možnosť situáciu si za pomoci nestranného odborníka zhodnotiť a vybrať pre neho najlepšiu alternatívu riešenia. Vybranú alternatívu naša kancelária následne oddane a s nasadením presadzuje. V záujme dosiahnutia adekvátnej participácie klienta na riešení jeho problému, klienta o stave jeho záležitosti priebežne informujeme.

Naša advokátska kancelária má sídlo v centre Banskej Bystrice na Robotníckej ulici 6, avšak aj za pomoci internetových komunikátorov poskytujeme právne služby v rámci celého Slovenska. Právne služby poskytujeme domácim aj zahraničným, fyzickým aj právnickým osobám.

Naše jazykové znalosti umožňujú, že okrem slovenského jazyka poskytujeme právne služby aj v anglickom a nemeckom jazyku. V prípade potreby zabezpečíme tlmočníka, resp. prekladateľa a môžeme tak poskytnúť právne služby aj v ďalších jazykoch.

Veríme, že na týchto stránkach nájdete dostatok informácií o našej činnosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky či e-mailom (údaje nájdete v sekcii Kontakt).

JUDr. Roman Dula, advokát